Bc. Lukáš Sedláček

Master's thesis

Asexualita - sociální konstrukce slasti

Asexuality - social construction of pleasure
Abstract:
Asexualita: Sociální konstrukce slasti Cílem předkládané studie je prozkoumat fenomén asexuality z jiné perspektivy než jakou je zkoumána z pohledu klinické psychologie (dysfunkce, patologie či duševní nemoc). Touto perspektivou je subjektivní zážitek asexuality: prožívání nesexuální touhy či odporu k sexu a zároveň také každodenní žití tohoto ne-sexuálního života. Teoretickými východisky práce jsou …more
Abstract:
Asexuality: Social construction of pleasure The aim of this diploma paper is to explore the asexuality phenomenon from slightly different position than is viewed in clinical psychology (dysfunction, patology, mental disorder). This perspective means subjective experience of asexuality: experiencing of non-sexual desire or aversion towards sex and also every-day living of this a-sexual life. The theoretical …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 19. 6. 2007

Thesis defence

  • Date of defence: 13. 6. 2007
  • Supervisor: Mgr. Kateřina Zábrodská, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Eva Řačáková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií