Ing. Dalibor Švec

Master's thesis

Foreign Exchange Market Legislation

Foreign Exchange Market Legislation
Abstract:
Cílem této diplomové práce je zmapovat čtenářům informace o devizovém trhu a legislativy jej upravující. Tato práce se pokouší odpovědět na otázku, zda legislativní podmínky na finančním trhu ochraňují obchodníky a také finanční trh před selháním a nekalými praktikami brokerů a bank. Obchodování s měnami je nový trend, tato práce se pokouší pomoci obchodníkům lépe rozumět, jak by měli být oni i samotný …more
Abstract:
The objective of this thesis is to explore information about Foreign Exchange Market Legislation. The thesis attempts to answer the question of whether the legal condition placed on financial markets can protect traders and the financial market itself from failures and the unfair practices of brokers and banks. Trading in currencies is a new trend; this thesis should help traders understand how they …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 10. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 6. 2015
  • Supervisor: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Reader: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta