Ing. Dalibor Švec

Diplomová práce

Foreign Exchange Market Legislation

Foreign Exchange Market Legislation
Anotace:
Cílem této diplomové práce je zmapovat čtenářům informace o devizovém trhu a legislativy jej upravující. Tato práce se pokouší odpovědět na otázku, zda legislativní podmínky na finančním trhu ochraňují obchodníky a také finanční trh před selháním a nekalými praktikami brokerů a bank. Obchodování s měnami je nový trend, tato práce se pokouší pomoci obchodníkům lépe rozumět, jak by měli být oni i samotný …více
Abstract:
The objective of this thesis is to explore information about Foreign Exchange Market Legislation. The thesis attempts to answer the question of whether the legal condition placed on financial markets can protect traders and the financial market itself from failures and the unfair practices of brokers and banks. Trading in currencies is a new trend; this thesis should help traders understand how they …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2015
  • Vedoucí: JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Dana Šramková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta