Lenka ZDEŇKOVÁ

Diplomová práce

Problematika nakládání s odpady ve společnosti České Aerolinie a.s. Praha

Issue of treatment of waste in company Czech Airlines Inc. Prague
Anotace:
Práce je studií vzniku a nakládání s odpady ve společnosti České aerolinie a.s. v rámci odpadového hospodářství, se zaměřením na specifický odpad z paluby letadel. První část práce je zaměřena na celkový popis Společnosti, rozdělení vznikajících odpadů a vymezení oblasti zájmu pro další výzkum. Praktická část je věnována, na základě praxí získaných poznatků, definování problémů …více
Abstract:
My thesis deals with production and treatment of waste in the company Czech Airlines Inc. in terms of waste management. If focuses on a specific part - waste produced on board of aircrafts. The first part is dedicated to a general description of the company, division of produced waste and determination of my area of interest. The practical part, based on aquired knowledge, defines problems …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 11. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 11. 2008
  • Vedoucí: Ing. Kreníková Věra, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: Ing. Václav Dušek, Ph.D., MRCVS

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulta životního prostředí

Magisterský studijní program:
Ekologie a ochrana prostředí

Práce na příbuzné téma