Markéta BIELESZOVÁ

Bachelor's thesis

Sociální postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů

Social Attitudes Of Future Social Workers To Different Types Of Clients
Abstract:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na teoretický popis osobnosti sociálního pracovníka, sociálních postojů a jednotlivé typy klientů. Součástí práce je výzkum, jehož cílem bylo zmapovat postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů. Práce je složena ze čtyř kapitol. První kapitola se zabývá rolí sociálního pracovníka, popisuje typy sociálních pracovníků, etické problémy a dilemata, …more
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the theoretical description of the personality of a social worker, social attitudes and the different types of clients. The research is part of this thesis and it is aiming to map the attitudes of future social workers to different types of clients. The Thesis consists of four chapters. The first chapter deals with the role of social worker, describes the types of …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 4. 2011
Accessible from:: 15. 4. 2011

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 5. 2011
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Šobáň

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

BIELESZOVÁ, Markéta. Sociální postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií