Markéta BIELESZOVÁ

Bakalářská práce

Sociální postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů

Social Attitudes Of Future Social Workers To Different Types Of Clients
Anotace:
Tato bakalářská práce se zaměřuje na teoretický popis osobnosti sociálního pracovníka, sociálních postojů a jednotlivé typy klientů. Součástí práce je výzkum, jehož cílem bylo zmapovat postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů. Práce je složena ze čtyř kapitol. První kapitola se zabývá rolí sociálního pracovníka, popisuje typy sociálních pracovníků, etické problémy a dilemata, …více
Abstract:
This bachelor thesis is focused on the theoretical description of the personality of a social worker, social attitudes and the different types of clients. The research is part of this thesis and it is aiming to map the attitudes of future social workers to different types of clients. The Thesis consists of four chapters. The first chapter deals with the role of social worker, describes the types of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 4. 2011
Zveřejnit od: 15. 4. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Šobáň

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BIELESZOVÁ, Markéta. Sociální postoje budoucích sociálních pracovníků k různým typům klientů. Ostrava, 2011. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Fakulta sociálních studií

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 15.4.2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 15. 4. 2011 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Fakulta sociálních studií

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Sociální politika a sociální práce / Sociální práce