Zuzana ŽÁKOVÁ

Diplomová práce

Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy

Influence of Specific Developmental Learning Disorders on the Psychomotor Skills of Primary School Pupils
Anotace:
Diplomová práce s názvem "Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy" se zabývá vazbou mezi diagnostikovanou specifickou vývojovou poruchou učení a psychomotorickými dovednostmi žáka. Teoretická část poskytuje ucelený přehled o specifických vývojových poruchách učení a úrovni vývoje dítěte v období mladšího a středního školního věku. Praktická …více
Abstract:
The diploma thesis titled as "Influence of Specific Developmental Learning Disorders on the Psychomotor Skills of Primary School Pupils" deals with the link between the diagnosis of a specific learning disability and psychomotor skills of primary school pupils. The theoretical part provides an overview of learning disabilities and the level of development of children in the younger school age and middle …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 3. 2014
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Jan Janovec, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ŽÁKOVÁ, Zuzana. Vliv specifických vývojových poruch učení na psychomotorické dovednosti žáků 1. stupně základní školy. Ústí nad Labem, 2014. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta