Bc. Lenka Masarechová

Diplomová práce

Peloidy a ich využitie v slovenských a českých kúpel'och

Peloids and their use in Slovak and Czech spas
Abstract:
This master’s dissertation deals with the use of peloids in the Czech and Slovak Republics. The aim of this master’s dissertation is to analyse the way peloids are used, pumped, stored and their revitalization in Slovak and Czech spas. In the theoretical part are characterised the basic notions like spas industry, balneology and balneotherapy. After that is described the history of the spas in both …více
Abstract:
Diplomová práca sa zaoberá problematikou využitia peloidov v Českej a Slovenskej republike. Cieľom diplomovej práce bolo analyzovať spôsob čerpania, uskladnenia, využitia a revitalizácie peloidov v slovenských a českých kúpeľoch. V teoretickej časti sú charakterizované základne pojmy ako kúpeľníctvo, balneológia a balneoterapia. Následne je popísana história kúpeľov v oboch krajinách, ďalej peloidy …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2018
Identifikátor: https://is.vsh.cz/th/cr7ns/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: Ing. Pavel Attl, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Anna Doležálková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze

Vysoká škola hotelová v Praze

Magisterský studijní program / obor:
Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management hotelnictví a lázeňství