Jana STAŇKOVÁ

Bakalářská práce

Geografické aspekty hlukového znečištění

The geographical aspects of noise pollution
Anotace:
Tato bakalářská práce je založena na geografických aspektech hlukového znečištění, pravidlech šíření tohoto jevu podle místa a času, vlivu atmosférických podmínek a jeho vliv na lidstvo. Speciální část této práce je věnována akustické typologii krajiny. Uvedeny jsou příklady hlukového znečištění v rámci České republiky, Evropské unie a příklady ze světa. Jiná část popisuje legislativní rámec daného …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on geographical aspects of noise pollution, rules of spreading this phenomenon in place and time, in difficult types of atmospheric conditions and its influence on people. Special part of the work is acoustical typology of landscape. There are introduced examples of noise pollution from Czech republic, from The European Union and from the World. Another part is about legislative …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 5. 2009
  • Vedoucí: Mgr. Matějček Tomáš
  • Oponent: Mgr. Pavel Raška

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Přírodovědecká fakulta
http://arl.ujep.cz/