Bc. Pavla Eyerová

Diplomová práce

Ischemická choroba srdeční - vliv kardiovaskulárního tréninku na antropomotorické parametry, parametry transportního systému a tělesné výkonnosti u mužů nad 60 let.

Ischemic heart disease – influence of cardiovascular rehabilitation on antropometric parameters, parameters of transport system and physical performance in man over 60 years
Anotace:
Cílem této práce bylo posoudit vliv dvanáctitýdenního ambulantního rehabilitačního programu na antropometrické parametry, parametry transportního systému a tělesné výkonnosti u pacientů s ischemickou chorobou srdeční. Všichni pacienti byli starší 60 – ti let. Z antropometrických parametrů jsme hodnotili váhu, BMI, obvod pasu, obvod boků, poměr pas/boky, tloušťku kožních řas a procento tělesného tuku …více
Abstract:
The aim of this study was to evaluate the influence of twelve-week ambulant rehabilitation program on anthropometric parameters and parameters of transport system and physical performance in patients with coronary heart disease. All patients were older than 60 - years. From the anthropometric parameters we measured weight, BMI, waist circumference, hip circumference, waist / hip ratio, skinfold thickness …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 5. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Lucie Vymazalová, Ph.D.
  • Oponent: MUDr. Jiří Dušek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta