Bc. Olšar Olšar

Diplomová práce

Využití notace BPMN 2.0 a UML při zlepšení podnikových procesů

The use of the BPMN 2.0 notation and UML in the improvement of business processes
Anotace:
Cílem diplomové práce je navrhnout zlepšení podnikových procesů – objednávání u dodavatelů, prodeje a reklamace s využitím notace BPMN 2.0 a UML ve firmě Euronics. Diplomová práce se zaměřuje na procesní řízení, modelování a zavádění procesů do podnikové praxe. Primárně je práce zaměřena na navržení analytických a posléze návrhových modelů podnikových procesů, ale také na návrh modelu IS s podporou …více
Abstract:
The aim of the diploma thesis is to propose an improvements of business processes - ordering from suppliers, sales and reclamation using the notation BPMN 2.0 and UML in the company Euronics. The diploma thesis focuses on process management, modeling and implementation of processes in business practice. The work is primarily focused on the design of analytical and then design models of business processes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2022
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/a2wcl/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 8. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné