Mgr. Marína Urbániková, Ph.D.

Diplomová práce

Mediální systém bez systému. Teorie mediálních systémů optikou systémové teorie: pokus o reflexivní kritiku.

Media system without a system. Theory of media systems from the viewpoint of system theory: an attempt at reflexive critique.
Abstract:
This dissertation relates to the current development of media system studies and attempts to enrich it with the perspective of systems theory. Till now, the research of media systems concentrated on assembling a wide spectrum of indicators, leaving the key term, media system, without closer inspection. Since the definition and theoretical grounding of the key term is missing, there is no basis for …více
Abstract:
Táto práca nadväzuje na doterajší vývoj na poli štúdia mediálnych systémov a pokúša sa obohatiť ho o perspektívu systémovej teórie. Doterajší výskum mediálnych systémov sa sústredil najmä na zhromaždenie čo najširšieho spektra indikátorov, no kľúčový termín, mediálny systém, zostal nepreskúmaný. Keďže chýba definícia a teoretické ukotvenie ústredného pojmu, chýba i základ pre odvodenie indikátorov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 1. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 1. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Jaromír Volek, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lenka Waschková Císařová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií