Bc. Jana Osičková

Diplomová práce

Studium permeace sulfanu adsorpční textilií na bázi aktivního uhlí

Study of sulphane permeation through an adsorption fabric based on activated carbon
Anotace:
Byly studovány analytické reakce plynného sirovodíku (H\dindex{2}S) využitelné k detekci nízkých koncentrací při dynamické permeaci bariérovou adsorpční textilií obsahující jako aktivní složku práškové aktivní uhlí s chemisorpční úpravou na bázi kovových oxidů. Cílem tohoto studia byl vývoj metodiky s elektronickým záznamem dat umožňující jednoduché, rychlé a snadno dostupné hodnocení účinnosti záchytu …více
Abstract:
Analytical reactions of gaseous hydrogen sulphide (H\dindex{2}S) usable for detection of low concentrations by dynamic permeation through barrier adsorption fabric containing activated carbon powder with metal oxide-based chemisorption treatment were studied. The aim of this study was to develop a methodology with electronic data recording allowing simple, rapid and readily available evaluation of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. Ing. Petra Šulcová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Osičková, Jana. Studium permeace sulfanu adsorpční textilií na bázi aktivního uhlí. Pardubice, 2019. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

Univerzita Pardubice

Fakulta chemicko-technologická

Magisterský studijní program / obor:
Chemie a technologie materiálů / Anorganická technologie

Práce na příbuzné téma