Jaroslav NÁDENÍČEK

Bakalářská práce

Formy amenitní migrace na Břeclavsku

Amenity migration forms in Břeclavsko region
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá výzkumem forem amenitní migrace. Výzkum proběhl v území ORP Hustopeče, tedy v severní části bývalého okresu Břeclav. Cílem práce bylo zhodnotit fyzickogeografické a socioekonomické předpoklady oblasti pro vznik a rozvoj amenitní migrace. Dílčím cílem bylo vyhledat v oblasti amenitní migranty a posoudit jejich motivy stěhování a životní styl.
Abstract:
This thesis deals with the research of amenity migration forms. The research was made in the area of ORP Hustopeče, the northern part of Břeclavsko region. The aim of work was to assess expectaitons of the region for the amenity migration. Other aim was to find out amenity migrants living in the region and review their migration motives together with their lifestyle.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2011
Identifikátor: 23030

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Marie Novotná, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

NÁDENÍČEK, Jaroslav. Formy amenitní migrace na Břeclavsku. Plzeň, 2011. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci pouze na univerzitě až od 18. 04. 2011

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta pedagogická

Bakalářský studijní program / obor:
Geografie / Ekonomická a regionální geografie

Práce na příbuzné téma