Bc. Kateřina Švábová

Diplomová práce

Umění geometrické abstrakce – mezioborové pojetí výtvarné výchovy na prvním stupni základní školy

The art of a geometric abstraction – an interdisciplinary concept of art education at primary school
Anotace:
Diplomová práce zkoumá možnosti využití mezipředmětových vztahů výtvarné výchovy a geometrie na prvním stupni základní školy. Diplomová práce je teoreticko-praktická a má charakter v praxi realizovaného pedagogického experimentu. V praktické části jsou reflektovány, detailně popsány a zdokumentovány výtvarné lekce, které autorka navrhuje. Jednotlivé lekce tvoří výtvarnou řadu, jež vychází z tvorby …více
Abstract:
The diploma thesis examines the possibilities of using interdisciplinary relationships, overlaps and connections between art education and geometry between art education and geometry at the primary school. The diploma thesis combines the theoretical part, and the practical part, which is based on it and is built on its foundations. The compiled lessons forming an art series are implemented in practice …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2022
  • Vedoucí: doc. PaedDr. Hana Stadlerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Pavla Novotná, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta