Bc. Monika Nejedlíková

Diplomová práce

Parlament České republiky v kontextu Evropské unie

Parliament of the Czech Republic in the context of the European Union
Anotace:
Diplomová práce se zabývá činností Parlamentu České republiky (PČR) v oblasti evropských záležitostí. Práce si klade za cíl analyticky zhodnotit institucionální vývoj a činnost Parlamentu ČR s ohledem na (očekávané) členství země v EU – situace je mapována od roku 1993. Hlavní výzkumné otázky směřují na institucionální a procedurální změny v PČR související s členstvím ČR v EU, které dokládají snahu …více
Abstract:
The diploma paper deals with the activities of the Parliament of the Czech Republic in the field of European affairs. The diploma paper aim is to assess analytically the institutional progress within the CZ Parliament with regards to the (expected) CZ membership in the EU – the situation has been observed since 1993. Primary exploratory questions ask about institutional and procedural changes within …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 12. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 1. 2011
  • Vedoucí: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Oponent: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií