Bc. Monika Nejedlíková

Master's thesis

Parlament České republiky v kontextu Evropské unie

Parliament of the Czech Republic in the context of the European Union
Abstract:
Diplomová práce se zabývá činností Parlamentu České republiky (PČR) v oblasti evropských záležitostí. Práce si klade za cíl analyticky zhodnotit institucionální vývoj a činnost Parlamentu ČR s ohledem na (očekávané) členství země v EU – situace je mapována od roku 1993. Hlavní výzkumné otázky směřují na institucionální a procedurální změny v PČR související s členstvím ČR v EU, které dokládají snahu …more
Abstract:
The diploma paper deals with the activities of the Parliament of the Czech Republic in the field of European affairs. The diploma paper aim is to assess analytically the institutional progress within the CZ Parliament with regards to the (expected) CZ membership in the EU – the situation has been observed since 1993. Primary exploratory questions ask about institutional and procedural changes within …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 6. 12. 2010

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 1. 2011
  • Supervisor: doc. PhDr. Petr Kaniok, Ph.D.
  • Reader: PhDr. Pavel Pšeja, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií