Bc. Viliam Lábsky

Diplomová práce

Koordinace páteřních linek veřejné hromadné dopravy modelem matematického programování

Coordination of backbone public transport lines in the way of mathematical programming model.
Anotace:
Práce se zabývá formulací optimalizačního modelu na bázi matematického programování pro časovou koordinaci spojů páteřních linek v systému veřejné hromadné dopravy. V první části se práce věnuje analýze možností pro hodnocení, navrhování a zkvalitňování jízdních řádů. Ve druhé části je provedena formulace modelu (metody). Část třetí je pak věnována aplikaci modelu v reálném dopravním systému (MHD Pardubice …více
Abstract:
This thesis deals with the formulation of optimization mathematical programming model for time coordination of backbone lines in public transport. The first part analyses the possibilities of evaluation, design and improvement of timetables. Formulation of the model and method is done in the second part. The third part is devoted to the application of model in real transport system and presents a proposal …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Lábsky, Viliam. Koordinace páteřních linek veřejné hromadné dopravy modelem matematického programování. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera