Bc. Petra Vítková

Bakalářská práce

Optimalizace analytických postupů pomocí pokročilých chemometrických technik

Optimization of analytic procedures by advanced chemometric techniques
Anotace:
Cílem mé práce byla optimalizace zadaných postupů a ověření těchto postupů pro jednotlivé metody za účelem stanovení množství fluoridů v reálných průmyslových vzorcích fosfátů. Provedla jsem stanovení všech vzorků spektrofotometricky, izotachoforeticky a pomocí iontově selektivní elektrody. Také jsem se věnovala optimalizaci postupů a stanovení množství fosforečnanů v těchto vzorcích metodou ITP a …více
Abstract:
The goal of my work was optimization of analytical procedures and verify this procedures for analytical methods to determination of fluorides in real industry samples of phosphates. I used spectrofotometry, ITP and ISE method. I determinated amount of phosphates in real samples using ITP method and discovered their influence on determination of fluorides.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 2. 2010
  • Vedoucí: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta