Bc. Eva HRBÁČKOVÁ

Diplomová práce

Projekt sestavení marketingového plánu pro sportovní areál Kouty

Project Compilation of Marketing Plan for Sport Facility in Kouty
Anotace:
Ve své diplomové práci se zabývám marketingovým plánem sportovního areálu Kouty pro firmu K3 Sport, s.r.o. V teoretické části jsem na základě dostupné literatury zpracovala poznatky v rámci marketingového plánu, situační analýzy a popsala specifika marketingu služeb a cestovního ruchu. V praktické části jsem teoretická východiska aplikovala do marketingového mixu a jednotlivých analýz PEST, SWOT a …více
Abstract:
In my graduation theses I deal with marketing plan for sports facility Kouty for K3 Sport company. In theoretical part I processed on the basis of available documentation piece of knowledge in terms of marketing plan, analysis of situation and I described specifics of marketing service and tourist travel. In practical part I applied theoretical rules to marketing mix and to an individual analyses PEST …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 8. 2009
Zveřejnit od: 20. 8. 2014
Identifikátor: 11121

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 9. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Vratislav Kozák, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HRBÁČKOVÁ, Eva. Projekt sestavení marketingového plánu pro sportovní areál Kouty. Zlín, 2009. diplomová práce (Ing.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta managementu a ekonomiky

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 20. 08. 2014

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 20. 8. 2014 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta managementu a ekonomiky
Plný text práce je k dispozici v elektronické podobě.

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Fakulta managementu a ekonomiky

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Management a marketing