Michal Kantor

Bakalářská práce

Zmluva o úvere - charakteristika, funkcie a využitie v praxi

The loan agreement (contract) - characteristic, features and pracitcal use
Abstract:
KANTOR, Michal: Loan Agreement. [Bachelor thesis]. Banking Institute University of Prague, foreign university Banska Bystrica. Department of economics, social sciences and law. Supervisor: Dr.. Milan Ďurica, LL.M., PhD. Year of defense: 2013. Number of pages: 52 The prime objective of this work is to describe the issue of the loan agreement. This issue is related to several other terms that are also …více
Abstract:
KANTOR, Michal: Zmluva o úvere. [ Bakalárska práca ]. Bankový institut vysoká škola Praha, zahraničná vysoká škola Banská Bystrica. Katedra ekonómie, spoločenských vied a práva. Vedúci práce: JUDr. Milan Ďurica, LL.M., PhD. Rok obhajoby: 2013. Počet strán: 52 Prioritným cieľom tejto bakalárskej práce je priblížiť problematiku zmluvy o úvere. S touto problematikou súvisí niekoľkých ďalších pojmov, ktoré …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2013
  • Vedoucí: JUDr. Milan Ďurica, PhD.
  • Oponent: JUDr. Adriána Palajová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS, Bankovní institut vysoká škola SK

Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

Bankovní institut vysoká škola SK

Bakalářský studijní program / obor:
Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře