Kristýna Mráková

Bakalářská práce

Conformity within Society as Expressed in Kesey?s One Flew Over the Cuckoo?s Nest

Conformity within Society as Expressed in Kesey's One Flew Over the Cuckoo's Nest
Abstract:
The thesis begins with definitions and descriptions of conformity according to Muzafer Sherif and Erich Fromm. The social climate of the United States during the 1950s and the 1960s is described, featuring the important events, personalities, and narratives and perceptions of threats?social and political. The influence of governmental organizations as well as the mass media is highlighted. Developing …více
Abstract:
V úvodu práce jsou uvedeny definice a popis pojmu konformita dle Muzafera Sherifa a Ericha Fromma. Dále je popsána společenská situace ve Spojených státech během 50. a 60. let 20. století se zaměřením na významné události, osobnosti, prezentaci a vnímání hrozeb ?zejména sociálních a politických. Dále je vyzdvihnut vliv vládních organizací a rovněž masmédií a popsán rozvoj ?undergroundových? kultur …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 8. 2011
  • Vedoucí: Daniel Paul Sampey, MFA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Mráková, Kristýna. Conformity within Society as Expressed in Kesey?s One Flew Over the Cuckoo?s Nest. Pardubice, 2011. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická