Alexandra Mžigodová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Motivace studentů 3. ročníku oboru SOHUP na CARITAS - VOŠs Olomouc a CMTF UP ke studiu a k výkonu humanitární práce

Anotace:
Absolventská práce se zabývá tématem proměny motivace studentů 3. ročníku oboru Sociální a humanitární práce na Caritas - Vyšší odborné škole sociální Olomouc. Zaměřuje se na to, co studenty zpočátku motivovalo k výběru oboru humanitární práce, jak se motivace v průběhu proměňovala a jaké faktory na tuto proměnu měly vliv. Cíle je dosaženo pomocí kvalitativního výzkumu, který využívá metody dotazníkového …více
Abstract:
This graduate thesis deals with the topic of change in the motivation of third-year students of Social and humanitarian work at Caritas – College of Social Work Olomouc. The thesis focuses on what initially motivated students to choose the field of humanitarian work, how the motivation changed during the course and what factors influenced this change. The goal is achieved through qualitative research …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Mgr. Miloslava Šotolová
  • Oponent: Mgr. Lenka Divoká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc