Anna Urbanová

Bachelor's thesis

The Impact of Fiscal Policy on Income Inequality in Selected Countries of Latin America

Vliv fiskální politiky na příjmovou nerovnost ve vybraných zemích Latinské Ameriky
Anotácia:
Navzdory klesajícímu trendu posledních let, Latinská Amerika zůstává nejvíce nerovným světovým regionem. Negativní socioekonomické dopady vysoké příjmové nerovnosti byly rozebrány a potvrzeny mnoha studiemi. Rozdíl mezi mírou příjmové nerovnosti v Latinské Americe a více rovnostářskými zeměmi se výrazně zmenší, bereme-li v úvahu příjem po zahrnutí daní a transferů. Z toho vyplývá, že kořeny přetrvávající …viac
Abstract:
The region of Latin America remains the most unequal in the world, despite the downward trend of last years. The negative socioeconomic impact of high income inequality has been examined and proved by many studies. The difference between inequality rates in Latin America and more equalitarian countries is much bigger when regarding income after taxes and transfers, which follows that the source of …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 2. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedúci: Robin Maialeh
  • Oponent: Martin Slaný

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/70073

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bachelor programme / odbor:
Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.