Bc. Hana Seličová

Bakalářská práce

Integrovaný metabolismus lidské střevní mikrobioty a hostitele

Integrated metabolism of the human gut microbiota and the host
Anotace:
Střevní mikrobiotu lze řadit k faktorům vnějšího prostředí, které zásadním způsobem ovlivňují lidské zdraví. Molekulární interakce specifických mikrobiálních metabolitů s metabolickými a signálními dráhami hostitele a jeho fyziologické funkce byly zatím zkoumány jen okrajově. Metabolity lidské střevní mikrobioty interagují s xenobiotickými receptory typu PXR nebo AHR a působí imunomodulačně na vrozený …více
Abstract:
Gut microbiota is an important environmental factor affecting human health. However, the molecular mechanisms of interaction of microbial metabolites with metabolic and signalling pathways of the human host are marginally understood. Essential physiological functions are associated with metabolites of human gut microbiota, particularly immunomodulation of the innate immune system of the host via interaction …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 6. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 7. 2020
  • Vedoucí: PharmDr. Zdeněk Spáčil, Ph.D.
  • Oponent: prof. MUDr. Vojtěch Thon, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie