Adrián Heldes

Bakalářská práce

Phishing v hernom priemysle

Phishing v hernom priemysle
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem phishingu, a to v herním průmyslu, v dnešní době velmi závažným problémem.První cíl práce je seznámit čtenáře s phishingem obecně a v herním průmyslu. Pro dosažení tohoto cíle je vypracována teoretická část, která se skládá z informací o phishingu a o jeho typech. Pak je podrobně popsán herní průmysl, online obchod s herními produkty / herními měnami, vývojové …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with the topic of phishing in the gaming industry, a very serious problem in today’s world.The first goal of the work is to familiarize readers with phishing in general and in the gaming industry. To achieve this goal, the theoretical part is created, which consists of information about phishing and types of phishing. Then the gaming, the online gaming product/game currency …více
Abstract:
Táto bakalárska práca sa zaoberá témou phishingu, a to v hernom priemysle, v dnešnej dobe veľmi závažným problémom.Prvý ciel práce je zoznámiť čitateľa s phishingom obecne a v hernom priemysle. Pre dosiahnutie tohoto cieľu je vypracovaná teoretická časť, ktorá sa skladá z informácií o phishingu a o jeho typoch. Potom je podrobne popísaný herný priemysel, online obchod s hernými produktmi/hernými menami …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2019
  • Vedoucí: Ladislav Luc
  • Oponent: Jiří Sedláček

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/76647

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.