Mgr. Kristýna Beranová

Diplomová práce

Zápočet na dědický podíl a povinný díl

Credit to Indefeasible and to Inheritance
Anotace:
Diplomová práce se zabývá započtením na dědický podíl a povinný díl neboli institutem kolace a okrajově také zřeknutím se dědictví. Autorka analyzuje téma z hlediska hmotněprávní roviny rozborem vývoje institutu kolace. Cílem této práce je vytvoření komplexní odborné literatury a zodpovězení daných otázek. Danými otázkami jsou, zdali je aktuální právní úprava dostatečná a zdali je dostatečně zaručeno …více
Abstract:
This diploma thesis focuses on the Credit to Indefeasible and to Inheritance and little bit on the abandonment of an inheritance. The author analyses the topic in terms of a substantive plane. The objective of this thesis is to provide a comprehensive framework in which the following issues, in particular, are evaluated namely: whether the current legislation is sufficient and whether current legislation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 5. 2017
  • Vedoucí: JUDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Pavel Koukal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masarykova univerzita

Právnická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Právo a právní věda / Právo