Martin JOSKA

Bakalářská práce

Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost dětí povinné školní docházky

Traffic education as a phenomenon of the previous traffic accidents of children of compulsory school attendance
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na dopravní výchovu dětí povinné školní docházky na základních školách v České republice. Hlavním cílem je analýza znalostí dětí v oblasti dopravních předpisů. Práce je rozdělena na část teoretickou zaměřenou na seznámení s problémem dopravní výchovy a část výzkumnou, která se zabývá znalostmi dětí z dopravních předpisů, zdali je dopravní výchova v našem školství taková …více
Abstract:
Bachelor thesis focuses on traffic education of children of compulsory school attendance in primary schools in the Czech Republic. The main objective is the analysis of children's knowledge of traffic regulations. The work is divided into theoretical part focused on introducing the problem of transportation education and research section, which deals with children's knowledge of traffic rules, whether …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2010
Zveřejnit od: 31. 5. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Pátra

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JOSKA, Martin. Dopravní výchova jako jev předcházející dopravní nehodovost dětí povinné školní docházky. Ostrava, 2010. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 31. 05. 2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 31. 5. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta

OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

Pedagogická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika - prevence a resocializace