Irena VOŇKOVÁ

Diplomová práce

KOLEKCE ODĚVŮ - večerní šaty s paličkovanou krajkou

Clothes collection - evening dress with braided lace
Anotace:
Tato diplomová práce se v teoretické části zaobírá historií krajky v evropském kontextu, historií české krajky a Vamberkem, jakožto nejvýznamnější krajkářskou oblastí v Čechách.Dále jsou zde zmíněny nejvýznamnější představitelky české krajky Emílie Paličková a Profesorka Marie Vaňková.Praktická část se zabývá popisem pracovního postupu šití a paličkování.Diplomovou práci uzavírá prezentace kolekce …více
Abstract:
In theoretical part this graduation theses occupies with history of needlework in europe context, history of bohemian lace, and Vamberk as the most important lace region in Bohemia.There are also mentioned the most pronounced representatives of bohemian lace Emília Paličková and Prof. (nebo Professor) Marie Vaňková.Practical part of dissertation occupies with description of needlework and bobbin lace …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. ak.mal. Mrázek Bohdan
  • Oponent: prof. ak.mal. Marie Vaňková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta umění a designu
http://arl.ujep.cz/