Eva HÖFEROVÁ

Bakalářská práce

Ošetřovatelská péče o klienty po endoprotéze ramenního kloubu

Nursing care of clients around the shoulder joint prosthesis
Anotace:
Tato bakalářská práce se snaží specifikovat a určit rozdíly v péči o klienta po endoprotéze ramenního kloubu. Ramenní kloub je složitý kloub pletence ramenního, který může být postižen mnoha onemocněními a zhoršovat celkovou sebepéči klienta. Pokud dojde k poškození nebo onemocnění ramenního kloubu, může se klient stát nesoběstačným a závislým na pomoci druhých. Bakalářská práce je rozdělena na dvě …více
Anotace:
šinou i bližší vztah.
Abstract:
This bachelor´s work tries to specify and determine differences in the care of a client after a shoulder joint replacement. The shoulder joint is a complicated joint of the shoulder girdle which can be affected by many disorders and worsen the whole self-care of the client. If a damage or a disorder of the shoulder joint appears, the client may become non-self sufficient and dependent on the help of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2013
Zveřejnit od: 2. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Ivana Chloubová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HÖFEROVÁ, Eva. Ošetřovatelská péče o klienty po endoprotéze ramenního kloubu. Č. Bud., 2013. bakalářská práce (Bc.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 5. 2013 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Zdravotně sociální fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

Práce na příbuzné téma

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 3bbe2k 3bbe2k/2
2. 5. 2013
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulánová, L.
2. 5. 2013
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.