Theses 

Homosexuální orientace a chování pohledem současných středoškoláků – Bc. Peter ŠLESARÍK

česky | in English | slovensky

Agenda:
Zmeniť agendu. Adresa v ISe:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY OLOMOUC

Faculty of Education

Master programme / odbor:
Teaching at Higher Secondary Schools / Teaching vocational subjects at nursing schools

Bc. Peter ŠLESARÍK

Master's thesis

Homosexuální orientace a chování pohledem současných středoškoláků

Homosexual orientation and behavior from the view of current high school students

Anotácia: Diplomová práce se věnuje problematice sexuality, sexuální orientace, sexuálního chování a sexuální identity.Soustřeďuje se na homosexuální orientaci a homosexuální chování. Problematika je sledována ve středoškolském prostředí mezi plnoletými studenty, od kterých byly pomocí dotazníkového šetření získány důležité informace. Vyplněním dotazníku totiž vyjádřili svůj názor na homosexuální orientaci a homosexuální chování, čímž bylo umožněno hodnotit míru tolerance k těmto jevům v závislosti na pohlaví či na zaměření střední školy. Díky těmto výsledkům můžeme konstatovat, že humanitně zaměření studenti v regionu Ostrava jsou více tolerantní k homosexuální orientaci a homosexuálnímu chování než studenti s nehumanitním zaměřením. Dále můžeme konstatovat, že dívky jsou tolerantnější k homosexuální orientaci a homosexuálnímu chování než chlapci, a jsou také více nakloněny k sexuálním experimentům se stejným pohlavím než chlapci.

Abstract: This thesis deals with issues of sexuality, sexual orientation, sexual behavior and sexual identity. The thesis focuses on homosexual orientation and homosexual behavior. Problems connected with sexuality are observed at to the secondary school environment among the undergraduate students, who have expressed their opinion of homosexual orientation and homosexual behavior by means of questionnaires, which enabled assessing the degree of tolerance for these phenomena according to gender or specialization of the secondary school. Thanks to these results we can state that students majoring in humanities are more tolerant to homosexual orientation and homosexual behavior than students majoring in other fields of study. Furthermore, we can say that female students in Ostrava show more tolerance for homosexual orientation and homosexual behavior than male students, and that girls are also more inclined towards sexual experiments with the same sex than boys.

Kľúčové slová: Sexualita, homosexualita, homosexuální chování.

Jazyk práce: Czech

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Mgr. Martina Cichá, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
https://stag.upol.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=221225 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

ŠLESARÍK, Peter. Homosexuální orientace a chování pohledem současných středoškoláků. Olomouc, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta


Hore | Aktuálny dátum a čas: 23. 4. 2019 20:37, 17. (nepárny) týždeň

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz