Nela KABELKOVÁ

Diplomová práce

Vývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735

Progression of the monastery in Orlová from a view of abbot´s Lambert plait from 1735
Anotace:
Cílem této práce je rekonstruovat vývoj kláštera v Orlové a jeho hospodářské dějiny. Hlavním pramenem pro poznání historie benediktýnských sporů o majetek je žaloba opata Lamberta Klönna z roku 1735.
Abstract:
The aim of this paper is summarize progression of monastery in Orlová and its economical history. As the main source will be used accusation written by abbot Lambert Klönn in 1735.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 6. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KABELKOVÁ, Nela. Vývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta