Nela KABELKOVÁ

Master's thesis

Vývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735

Progression of the monastery in Orlová from a view of abbot´s Lambert plait from 1735
Abstract:
Cílem této práce je rekonstruovat vývoj kláštera v Orlové a jeho hospodářské dějiny. Hlavním pramenem pro poznání historie benediktýnských sporů o majetek je žaloba opata Lamberta Klönna z roku 1735.
Abstract:
The aim of this paper is summarize progression of monastery in Orlová and its economical history. As the main source will be used accusation written by abbot Lambert Klönn in 1735.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 6. 2018

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Mgr. Robert Antonín, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KABELKOVÁ, Nela. Vývoj kláštera v Orlové v letech 1227-1696 ve světle žaloby opata Lamberta z roku 1735. Ostrava, 2018. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta