Ing. Martin Danada

Diplomová práce

Srovnání českých účetních předpisů a IFRS

Comparison of Czech Accounting Standards and IFRS
Anotace:
Předmětem diplomové práce je srovnání principů uznávání, oceňování a vykazování vybraných součástí účetní závěrky podle českých účetních předpisů a Mezinárodních standardů účetního výkaznictví. První část je věnována harmonizaci účetnictví z celosvětového pohledu a z pohledu Evropské unie a obecným východiskům vedení účetnictví podle obou účetních systémů. Druhá část, sestávající ze tří kapitol, je …více
Abstract:
The goal of this thesis is the comparison of recognizing, measurement and reporting methods of the selected items of the Financial statement in accordance with the Czech accounting standards and the International Financial Reporting Standards. First part of the thesis comprises description of harmonization of accounting in the world and in the European Union and general principles of accounting in …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2009

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2009
  • Vedoucí: Ing. Eva Hýblová, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta