Theses 

Porovnání nástrojů ověřujících kompozici modulárních Java aplikací – Bc. Michal BRATNER

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta aplikovaných věd

Magisterský studijní program / obor:
Inženýrská informatika / Softwarové inženýrství

Bc. Michal BRATNER

Diplomová práce

Porovnání nástrojů ověřujících kompozici modulárních Java aplikací

Comparison tools for verifying the composition of modular Java applications

Anotace: V reálných softwarových projektech se běžně pro různou funkcionalitu využívají knihovny třetích stran. To s sebou však také přináší problémy spojené s nekompatibilitami mezi jednotlivými knihovnami. Pro odhalování těchto problémů existují nástroje ověřující kompozici modulárních Java aplikací. Jedním takovým je nástroj JaCC vyvíjený na Západočeské univerzitě. Problémem při vývoji takového nástroje je však nedostatek testovacích dat. Tato práce řeší daný problém vytvořením sady testovacích dat, které pokrývají co největší množství možných kompatibilních i nekompatibilních změn při vývoji aplikací v jazyce Java. Dále v práci jsou pomocí vytovřených dat otestovány existující nástroje odhalující nekompatibilitu Java aplikací a jsou porovnány s nástrojem JaCC na základě dosažených výsledků na testovacích datech a dalších mimofunkčních charakteristik.

Abstract: In real software projects is common to use third-party libraries. It brings challenges with incompatibilities between two libraries. There are tools for verifying the composition of modular Java applications to detect these problems. One of these tools is JaCC, which is developed at the University of West Bohemia. The problem by developing the tool is the lack of test data for this tool. The objective of this master's thesis is to create a set of test data to simulate possible compatible and incompatible changes in Java applications. Created data are used for testing existing tools for verifying the composition of modular Java applications. The tools are then compared based on tests results and other non functional characteristics.

Klíčová slova: Java, Kompozice, Kompatibilita, JaCC, Zdrojová, Binární, Testování

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 5. 2016
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Kamil Ježek, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
https://portal.zcu.cz/stag?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=66706 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta aplikovaných věd
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

Jak správně citovat práci

BRATNER, Michal. Porovnání nástrojů ověřujících kompozici modulárních Java aplikací. Plzeň, 2016. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta aplikovaných věd

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 20:18, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz