Mgr. Veronika KOZLOVÁ

Bakalářská práce

Státní maturita u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

State school-leaving examination for students with special education needs.
Anotace:
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Státní maturita u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve své práci se zaměřuji na obě části maturitní zkoušky, tzn. státní část, tvořenou didaktickým testem a písemnou prací, a ústní část zkoušky. Téma bakalářské práce jsem si zvolila vzhledem k osobním zkušenostem se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Hlavním …více
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is State Maturita Exam for students with special educational needs. My work is centred on both parts of the exam, that is the state part made up with didactic test and writing, and oral exam. I have chosen this particular topic of my bachelor thesis in the view of my personal experience with the education of the students with special needs at the secondary school. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 4. 2015
Zveřejnit od: 3. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOZLOVÁ, Veronika. Státní maturita u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta