Mgr. Veronika KOZLOVÁ

Bachelor's thesis

Státní maturita u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

State school-leaving examination for students with special education needs.
Abstract:
Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma Státní maturita u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve své práci se zaměřuji na obě části maturitní zkoušky, tzn. státní část, tvořenou didaktickým testem a písemnou prací, a ústní část zkoušky. Téma bakalářské práce jsem si zvolila vzhledem k osobním zkušenostem se vzděláváním žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na střední škole. Hlavním …more
Abstract:
The topic of my bachelor thesis is State Maturita Exam for students with special educational needs. My work is centred on both parts of the exam, that is the state part made up with didactic test and writing, and oral exam. I have chosen this particular topic of my bachelor thesis in the view of my personal experience with the education of the students with special needs at the secondary school. The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 3. 4. 2015
Accessible from:: 3. 4. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

KOZLOVÁ, Veronika. Státní maturita u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2015. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 3.4.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 3. 4. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta