Mgr. Bc. Tomáš Barták

Diplomová práce

Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku

Economic and legal aspects of the corporate governance in the enterprise
Anotace:
Diplomová práce „Ekonomické a právní aspekty corporate governance v podniku“ se zaměřuje na úroveň správy řízení podniků a její vliv na výkonnost a vztahy uvnitř i vně podniku. Teoretická část práce definuje pojem „corporate governance“, jeho teoretické základy a zaměřuje se na formy corporate governance v České republice a ve světě. Rešerše výzkumů pak zkoumá její vliv na výkonnost podniku obecně …více
Abstract:
Thesis “Economic and legal aspects of the corporate governance in the enterprise” focuses on a level of governance of companies and its influence on performance and relationships inside and outside a company. Theoretical part of the thesis defines the term “corporate governance”, its theoretical principles and focuses on forms of corporate governance in the Czech Republic and in the world. Literature …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 1. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 2. 2017
  • Vedoucí: Ing. Petr Mikuš, Ph.D.
  • Oponent: doc. Ing. Petr Pirožek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta