Roman Nedzelský

Master's thesis

Implementace systému EPM 2010 pro podporu výuky řízení projektů a portfolia

Implementation of EPM 2010 to support the teaching of project and portfolio management
Anotácia:
Tato diplomová práce se zabývá problematikou project managementu, project portfolio managementu a nastavením prostředí pro řízení a analýzu portfolia ve fiktivní organizaci. V teoretickém úvodu je nastíněna situace výuky project portfolio managementu na vysokých školách v České republice, Evropě i ve světě ve formě soupisu nalezených kurzů věnujících se této problematice. Dále jsou představeny základní …viac
Abstract:
This thesis deals with the issue of the project management, project portfolio management and environment settings for the management and portfolio analysis in a fictional organization. In the theoretical introduction there is outlined the situation of the education of the project portfolio management at universities in the Czech Republic, Europe and worldwide, in summary form of founded courses that …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 8. 2012
  • Vedúci: Drahomír Chocholatý
  • Oponent: Petr Janiš

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/33516