Richard Kříbala

Bakalářská práce

Základy programování CNC strojů - frézka KX3

Basics of CNC machine programming - KX3 milling machine
Anotace:
Bakalářská práce se skládá z teoretické a praktické části. V teoretické části jsou řešeny všeobecné informace o problematice CNC. Tato část analyzuje konstrukci, rozdělení, vývoj, vztažné body, programování a nástroje pro obrábění. Praktická část je zaměřena na práci v CAD/CAM programech, programování a na samotnou výrobu. Výstupem práce je produkt, který může sloužit jako dárkový předmět, a na kterém …více
Abstract:
Bachelor thesis consists of theoretical and practical part. The theoretical part deals with general information about CNC technology. It analyzes design, distribution, development, important points, programming and machining tools. The practical part is focused on work in CAD / CAM programs, programming and production itself. The result of this work is manual how to work with KX3 milling machine and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 22. 4. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Luďka Hlásková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta