Mgr. Michaela Vaňková

Bakalářská práce

Studium rozložení prvků v močových kamenech pomocí laserové ablace

Study of elemental distribution in urinary stones by laser ablation
Anotace:
Cílem bakalářské práce je studium rozložení vybraných makroprvků a stopových prvků v močových kamenech pomocí metody LA-ICP-MS. Teoretická část se zabývá mechanismem vzniku močových kamenů, metodami analýz povrchů používaných pro studium močových kamenů a laserovou ablací. Experimentální část obsahuje vyhodnocení signálu, tvorbu 2D map distribucí vybraných prvků a studium vzájemných vztahů mezi matričními …více
Abstract:
The aim this bachelor thesis is to study the distribution of selected major and trace elements in urinary stones using the LA-ICP-MS. The theoretical part deals with the mechanism of urinary stones, methods of surface analysis used for urinary stones and laser ablation. The experimental section contains an evalution of the signal, 2D maps for distribution of selected elements and the study of relationships …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Michaela Vašinová Galiová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta