Mgr. Pavla Šimčíková

Diplomová práce

It Is "Funny Business," Is It Not? Representation of Mental Illness in Selected Short Stories and Novellas by J. D. Salinger

It Is "Funny Business," Is It Not? Representation of Mental Illness in Selected Short Stories and Novellas by J. D. Salinger
Anotace:
Cílem této magisterské diplomové práce je popsat, jak J. D. Salinger v jeho povídce Den jako stvořený pro banánové rybičky (1948) a novele Vzhůru, tesaři, do výše střechu zvedněte! (1955) s vyžitím údajně duševně nemocné hlavní postavy Seymora Glasse vyobrazuje a zároveň kritizuje sociální stigma spojené s mentální nemocí, které prostupovalo americkou společností během a po druhé světové válce. Práce …více
Abstract:
The aim of this master's thesis is to describe how J. D. Salinger in his short story "A Perfect Day for Bananafish" (1948) and novella Raise High the Roof Beam, Carpenters (1955) portrays, with the supposedly mentally ill protagonist Seymour Glass, the stigma against the mentally ill in World War II and post-war American society and how exactly he criticises it. Furthermore, focusing on his novellas …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 17. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. PhDr. Tomáš Pospíšil, Ph.D.
  • Oponent: M.A. Jeffrey Alan Smith, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta