RNDr. Jiří Preis, Ph.D.

Disertační práce

Geografické rysy pandemie HIV/AIDS: kolaps v ohrožených regionech světa, rizika pro střední a východní Evropu

Geographical Attributes of HIV/AIDS Pandemic: the Collapse in the Endangered Regions, Threats for Central and Eastern Europe
Anotace:
Předkládaná disertační práce se zabývá lékařsko-geografickými aspekty pandemie HIV/AIDS. Práce si klade následující cíle: za prvné chce představit lékařskou geografii jakožto mezioborovou disciplánu, diskutovat její historický vývoj a naznačit její úlohu v současnosti a budoucnosti. Dalším cílem je analyzovat prostorové atributy celosvětové pandemie HIV/AIDS na dvou případových studiích – Ugandě a …více
Abstract:
This dissertation deals with the attributes of HIV/AIDS pandemics from the medical geography’s point of view. It includes the following: 1.) medical geography as a multidisciplinary domain is presented and discussed, with a focus upon its role both currently and then potentially for the future, 2.) an analysis of spatial attributes of the global HIV/AIDS pandemic, which is researched and evaluated …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 12. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 2. 2012
  • Vedoucí: doc. RNDr. Václav Toušek, CSc.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Hrabák, Ph.D., doc. RNDr. Pavel Nováček, CSc., doc. RNDr. Antonín Vaishar, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta