Bc. Jan Mrázek

Master's thesis

RoFI -- Distributed Metamorphic Robots

RoFI -- Distributed Metamorphic Robots
Abstract:
Tato práce prezentuje platormu RoFI - platformu pro distribuované metamorfické roboty. Jednotliví roboti (moduly) se mohou mechanicky spojovat a tvořit tak větší roboty (systémy), kteří mají nové schopnosti ve srovnání s jednotlivými moduly. Práce prezentuje specifikaci této platformy a navrhuje formalismus, který umožňuje formulovat tvrzení o systémech RoFI. V rámci práce jsme navrhli vhodný dokovací …more
Abstract:
This work presents the RoFI platform - a platform of distributed metamorphic robots. The individual robots (modules) can mechanically connect and therefore, build larger robots (systems) with more capabilities compared to a single module. The work gives the platform specification and proposes a formalism to reason about RoFI systems. We develop a suitable docking system for coupling the robots together …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 11. 12. 2018

Thesis defence

  • Date of defence: 4. 2. 2019
  • Supervisor: prof. RNDr. Jiří Barnat, Ph.D.
  • Reader: RNDr. Zdeněk Matěj, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masaryk University

Faculty of Informatics

Master programme / field:
Informatics / Parallel and Distributed Systems

Theses on a related topic