Mgr. Marie Bastlová

Bakalářská práce

Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska

Graduates on the labour market – assistance provided to graduates by the labour office and by other institutions in the locality Třebíč
Anotace:
Anotace Název práce: Absolventi na trhu práce – pomoc poskytovaná absolventům úřadem práce a jinými institucemi v lokalitě Třebíčska Autorka práce: Marie Bastlová Vedoucí práce: Mgr. Markéta Horáková Počet slov: 16 180 Tato bakalářská práce se zaměřuje na problémy a specifika spojená s nezaměstnaností absolventů. Problém nezaměstnanosti všech skupin obyvatel je v poslední době často diskutován i v …více
Abstract:
Annotation Title: Graduates on the labour market – assistance provided to graduates by the labour office and by other institutions in the locality Třebíč Author: Marie Bastlová Supervisor: Mgr. Markéta Horáková Number of wors: 16 180 This bachelor work concentrates on problems and specifics connected with an unemployment of graduates. The problem of the unemployment of all groups of population is recently …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 6. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2011
  • Vedoucí: PhDr. Markéta Horáková, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Blanka Plasová, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií