Bc. Edita Stejskalová

Diplomová práce

Sociální začleňování pacientů s bipolární afektivní poruchou

Social inclusion of patients with bipolar affective disorder
Anotace:
Duševní onemocnění představuje ve společnosti stále závažné stigma, které ohrožuje významným způsobem psychiatricky nemocné ztrátou zaměstnání nebo jejich zaměstnáváním do hůře placených pozic. Psychiatričtí pacienti dlouhodobě žijí v příjmové chudobě, která má za následek jejich hloubkou exkluzi ve všech oblastech života. Jejich dlouhodobá nepříznivá sociální situace ovlivňuje kvalitu jejich zdraví …více
Abstract:
Mental illness still represents a serious stigma in society, which significantly threatens psychiatric patients with job loss or their employment in lower paying positions. Psychiatric patients live in income poverty for a long time, which results in their profound exclusion in all areas of life. Their long-term unfavorable social situation affects the quality of their health and thus excludes them …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 5. 2023
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/rlo91/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 5. 2023
  • Vedoucí: doc. PhDr. Dušan Janák, Ph.D.
  • Oponent: PaedDr. Miroslav Pilát, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě