Monika SLÁDKOVÁ

Bakalářská práce

What Czech Speakers of English Claim to Pronounce and What They Really Pronounce

What Czech Speakers of English Claim to Pronounce and What They Really Pronounce
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá anglickou výslovností, přesněji řečeno tím, jak Češi vyslovují anglická slova. Záměrem této práce je popsat systém českých a anglických fonémů a definovat jejich rozdílnosti a navíc detailně analyzovat chyby, jakých se Čeští mluvčí dopustili. Aby bylo možné popsat chyby, jakých se Češi při anglické výslovnosti dopouštějí, byl proveden výzkum zahrnující získávání nahrávek …více
Abstract:
This bachelor thesis is dealing with English pronunciation, more precisely with the way Czech people pronounce English words. The aim of this thesis is to analyse Czech and English phoneme inventories and describe their differences and, moreover, to scrutinize mistakes Czech speakers made. In order to analyse Czech pronunciation of English, a research comprised of obtaining recordings was conducted …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Lucie Bártová Vopravilová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

SLÁDKOVÁ, Monika. What Czech Speakers of English Claim to Pronounce and What They Really Pronounce. Ostrava, 2018. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Filozofická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Filozofická fakulta