Bc. Kristýna Škvařilová

Diplomová práce

Komunikační schopnosti dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí

Communication skills in children growing up in bilingual environment
Anotace:
Diplomová práce se zabývá analýzou komunikační schopnosti u dětí vyrůstajících v bilingvním prostředí. Práce je rozdělena na část teoretickou a část výzkumnou. Teoretická část zahrnuje tři kapitoly. První se zabývá problematikou komunikační schopnosti, vymezuje základní pojmy, charakterizuje pojmy řeč a jazyk a narušenou komunikační schopnost. Druhá kapitola se zaměřuje na ontogenezi řeči u dítěte …více
Abstract:
This dissertation deals with communication skills of children growing up in a bilingual environment. The work is divided into theoretical and research part. The theoretical part includes three chapters. The first deals with problems of communication skills, define basic concepts, characterize the term as speech and language and communication disorder. The second chapter focuses on the ontogenesis of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 3. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 4. 5. 2016
  • Vedoucí: PhDr. Barbora Chleboradová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Speciální pedagogika / Speciální pedagogika