Theses 

Vliv technické úrovně strojů na výrobní kapacitu a odbyt podniku Mondi Štětí, a. s. – Martina JALOVCOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta sociálně ekonomická

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management

Martina JALOVCOVÁ

Bakalářská práce

Vliv technické úrovně strojů na výrobní kapacitu a odbyt podniku Mondi Štětí, a. s.

Influence of technical level of machinery on production capacity and sales in Mondi Štětí, Inc.

Anotace: Cílem mé bakalářské práce bylo zjistit vliv technické úrovně strojů na výrobní kapacitu a odbyt podniku Mondi Štětí, a. s., prozkoumat a zhodnotit stávající plánování výroby s ohledem na výrobní kapacitu strojů se sjednanými zakázkami. Teoretická část práce se zabývá popisem a vymezením základních pojmů jako je strojní vybavení podniku, výrobní kapacita strojů a odbyt podniku, Praktická část bakalářské práce představuje papírenský průmysl, charakterizuje společnost a náplň její činnosti. Následuje analýza technické úrovně strojů, výrobní kapacity vybraných strojů a plánování výroby se sjednanými zakázkami. V závěrečné kapitole je zhodnocena stávající technická úroveň a výrobní kapacita strojů. Následně jsou uvedeny návrhy na efektivnější a produktivnější sladění výrobní kapacity a zakázek.

Abstract: The goal of my bachelor thesis is to discover the influence of the machines technical level on production capacity and sales of Mondi Štětí, a.s. company, inspect and evaluate the present production planning with regard to the production capacity of the machines with agreed commissions. The theoretical part is concerned by the description and selection of basic terms such as machine equipment, machine production capacity and sales of the company.The practical part presents the paper industry and describes the company and its activities. Then the machine technical level and the machine production capacity analysis succeeds together with the planning of production with agreed commissions. In the final chapters, the present technical level and machine production capacity are evaluated. Subsequently, proposals for the more effective and more productive coordination of the production capacity and commissions are presented.

Klíčová slova: strojní vybavení, technická úroveň, výrobní kapacita, odbyt, zakázky, investice, výrobní proces

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 3. 2012
  • Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta sociálně ekonomická

Jak správně citovat práci

JALOVCOVÁ, Martina. Vliv technické úrovně strojů na výrobní kapacitu a odbyt podniku Mondi Štětí, a. s.. Ústí nad Labem, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta sociálně ekonomická

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 6. 2019 03:06, 25. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz