Bc. Nikola Padrtková

Bakalářská práce

Hodnocení ekonomické efektivnosti investic

Evaluation of Economic Efficiency of Investments
Anotace:
Předmětem této bakalářské práce je hodnocení ekonomické efektivnosti investic. Teoretická část je zaměřena na všeobecnou charakteristiku investic, investičního procesu, předinvestiční přípravu, kapitálové výdaje a peněžní toky z investičního projektu. Pozornost je zde především věnována výčtu jednotlivých metod hodnocení ekonomické efektivnosti investičních projektů. Praktická část se zabývá aplikací …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is the evaluation of economic efficiency of investments. The theoretical part is focused on general characteristics of investments, investment process, pre-investment preparation, capital expenditures and cash flows from the investment project. Attention is devoted mainly to listing the different methods of efficiency of investment projects evaluation. The practical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 2. 11. 2013
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Tomášek
  • Oponent: Ing. Ivana Turková, MBA

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní